فود گرید چیست؟

پلاستیک فودگرید نوعی پلاستیک است که برای بسته‌بندی و تماس با مواد غذایی استفاده می‌شود. از آنجایی که بسته‌بندی در صنعت مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است، استفاده از پلاستیک فودگرید برای اطمینان از ایمنی و بهداشت مواد غذایی بسیار حیاتی است. پلاستیک‌های فود گرید باید به مواد غذایی که با آنها در تماس می‌آیند، […]