تاریخچه شرکت

تاريخچه شركت اين سازمان در سال 1372 در زمينه ساخت قالب هاي پلاستيك با امكانات محدود و به صورت شخصيت حقيقي توسط آقاي سيد مجيد مير فخار شروع بكار نمود و در سال 1373 موفق به دريافت مجوز بهره برداري از وزارت صنايع در رشته قالبسازي گرديد ، در ادامه با توجه به صلاحيتهاي فني و تخصصي در سال 1382 از فرمانداري تهران مجوز توليد مصنوعات پلاستيكي را اخذ نمود و در سال 1387 تحت عنوان شركت صنايع كوشاپلاست فخار به صورت شخصیت حقوقی به ثبت رسید. تحولات صورت گرفته در سالهاي اخير و تبديل طراحي سنتي به طراحي مدرن و نيز پيشرفت تكنولوژي توليد موجب گرديد شركت صنايع كوشاپلاست فخار نيز در زمينه نرم افزاري و سخت افزاري توان علمي و فني خود را ارتقاء بخشيده و در جهت رشد و بهبود گام بردارد. در اين ارتباط مي توان به مواردي از قبيل : توسعه فضاي توليد به حدود 2800 مترمربع در شهرک صنعتی خوارزمی با مساعدت و همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، افزايش ظرفیت تولید و اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن وتجارت در سال 1392 و بكارگيري نرم افزارهاي به روز جهت طراحي محصول و قالب اشاره نمود. هم اكنون عمده فعاليت سازمان طراحي و ساخت انواع قالبهاي پلاستيك و نيز توليد قطعات پلاستيكي لوازم خانگي و صنعتی(تزريقي و اكسترودري) مي باشد ، يكي از افتخارات اين واحد طراحي و توليد پالتهاي پلاستيك از ضايعات مواد و جايگزين نمودن آن بجاي چوب جهت مصارف بسته بندي و حمل لوازم خانگي بوده كه كمك شاياني درجهت حفظ محيط زيست مي باشد.

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﺷﺎ ﭘﻼﺳﺖ ﻓﺨﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ، ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﻓﻴﻠﻬﺎﻯ ﺍﺗﺮﻭﺩﺭﻯ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻯ tpe ﻭ sspc,prc,pa,pp,pe,abs می باشد.

تماس باما
  • ﺁﺩﺭﺱ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ: ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 40 جاده خاوران - ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ - ﻓﺎﺯ ﻳﻚ - ﺑﻠﻮﺍﺭ ﮔﻠﻬا - ﻧﺒﺶ ﺷﻤﺸﺎﺩ 8 - ﭘﻼﻙ 70
  • تلفن کارخانه : 8-02136478036
  • ایمیل : info@kpfindustry.co
نقشه

طراحی سایت : پافکو