قرنیز آببندی کابینت طرح قاشقی

دسته بندی

در رنگهای متنوع در طرح های مختلف چوب، کورین و ساده مات و براق با استفاده از تکنولوژی روز روکش دهی قطعات