انواع زه کارتن پلاست

دسته بندی

مورد استفاده در کارتن پلاست پشت یخچال جهت اتصال به بدنه یخچال