تزریق پلاستیک

انواع سبد و جا میوه...
ارائه خدمات تزریق پلاستیک از دستگاه 180 تن تا 650...
انواع قطعات سردری و پادری...
ارائه خدمات تزریق پلاستیک از دستگاه 180 تن تا 650...
تولید رخت آویز هشت پا
در رنگ بندی متنوع شامل رنگ های سفید، کرم، صورتی،...