محصولات

  • کانالها و داکت ها
  • انواع لوله
  • انواع زه
 
  • ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی دو ﺟﺰﯾﯽ
  • ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
  • ﺳﺎﺧﺘماﻧﯽ
 
تماس باما
  • ﺁﺩﺭﺱ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ: ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 40 جاده خاوران - ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ - ﻓﺎﺯ ﻳﻚ - ﺑﻠﻮﺍﺭ ﮔﻠﻬا - ﻧﺒﺶ ﺷﻤﺸﺎﺩ 8 - ﭘﻼﻙ 70
  • تلفن کارخانه : 8-02136478036
  • ایمیل : info@kpfindustry.co
نقشه

طراحی سایت : پافکو