پروفیلهای اکسترودری تخصصی پیرو سفارش مشتری

پیرو نیاز مشتری قالب  ساخته شده و تولید قطعات انجام می شود بر پایه انواع پلیمرهای ABS, PVC, PE, PP, PC,TPU,….