هدف سازمان چابک

هدف سازمان چابک

 • غنی سازی و ارج نهادن به مشتریان و کارکنان و حفظ بقا و سهم بازار

نکات مهم و کلیدی در چابکی سازمان

 • مهمترین عامل چابکی تغییر است و بر طراحی و توسعه محصولات متمرکز می باشد.
 • رقبای چابک نه تنها باید بازارها ، خطوط تولید ، شایستگی ها و مشتریان فعلی خود را خوب بشناسند بلکه باید مشتریان و بازارهای بالقوه آینده را نیز پیش بینی و شناسایی کنند.
 • شاخصهای برجسته سازمان چابک را فرهنگ یاددهنده ، سرعت نوآوری ، ارتباطات اثربخش و مشارکت کارکنان می دانند.
 • داشتن دید کل گرا نسبت به فناوریهای پیشرفته تولیدی سازمان همراه با توانمندیهای داخلی
 • داشتن راههای جدید هدایت سازمان جهت واکنش سریع و موثر نسبت به تغییرات بازارها
 • شالوده سازمان چابک عبارتنداز : همسو کردن فناوری اطلاعات ،کارکنان ، فرآیندهای کاری و امکانات در یک سازمان همگن و انعطاف پذیر و داشتن زنجیره تامین قوی
 • در واقع، چابکی یک توانایی اساسی است که سبب می شود سازمان بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری را احساس ،دریافت ، ملاحظه ، تجزیه و تحلیل و پیش بینی کند و بنابراین تعریف ، تولیدکننده چابک ، دارای سازمانی است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم جدید دنیای کسب و کار داشته و با توانایی ها و توانمندیهای محدود خود به مقابله با آشفتگی ها می پردازد و برای رفع نیاز های متغیر مشتریان می کوشد.

 

عوامل بالا رفتن چابکی سازمان

 • مدیریت و ساختار سازمانی
 • شایستگی و پاسخگویی
 • طراحی و تولید محصول طبق زمان بندی و سرعت جهت نیاز بازار (که به تنهایی نمی تواند باعث افزایش چابکی شود)
 • انعطاف پذیری و سرعت

عوامل چابکی سازمان

 • تجربه و مهارت پرسنل
 • دانش و سواد پرسنل
 • تمرکز و آزادی فکر پرسنل
 • توانایی فیزیکی و انرژی پرسنل
 • روحیه و انگیره پرسنل (شایسته سالاری ، ارزیابی عملکرد ، نظام پاداش و….)
 • آگاهی پرسنل از فرایندها
 • آزادی عمل و تفویض اختیار به پرسنل
 • فرهنگ سازمانی
 • ساختار سازمانی
 • اثربخشی فرآیندها
 • سهولت فرآیندها
 • زیرساخت و تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید