قرنیز آببندی کابینت طرح اس

در رنگهای متنوع در طرح های مختلف چوب، کورین و ساده مات و براق با استفاده از تکنولوژی روز روکش دهی قطعات