حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
تاریخ برگزاری: ۳۰ شهریور الی ۲ مهر ۱۴۰۱
ساعت برگزاری: ۸ الی ۱۵
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
غرفه ما: سالن ۶ غرفه ۲۰۸