انواع پروفیلهای اکسترودری کانال و داکت

انواع کانال و داکت در ابعاد و طرح های متنوع پیرو درخواست مشتری