انواع پروفیلهای اکسترودری زه کارتن پلاست

مورد استفاده در کارتن پلاست پشت یخچال جهت اتصال به بدنه یخچال