انواع پروفیلهای اکسترودری زه شیشه

مصرفی در یخچال و فریزر

– طراحی و تولید انواع زه شیشه طبقات یخچال خانگی و زه شیشه فریزر صندوقی در طرح های متنوع
– با انواع مواد اولیه ABS، PVC، …
– تولید زه شیشه دو جزئی (سخت و نرم) جهت استحکام بیشتر روی شیشه طبقات
– بکارگیری روش های نوین روکش دهی به قطعات جهت زیباسازی محصولات